Voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Kilt and More Op de hele site worden de termen “wij”, “ons” en “onze” verwijzen naar Kilt and More biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en iets bij ons te kopen, neemt u deel aan onze “Service” en ga ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of geen services gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.


Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

    Ons recht om uw bestelling te weigeren

2.1 we behouden ons het recht voor om om welke reden dan ook te weigeren uw bestelling te accepteren, inclusief maar niet beperkt tot en of de betaling al dan niet door ons is ontvangen, als:

2.1.1 we hebben onvoldoende voorraad om de door u bestelde goederen te leveren;

2.1.2 we bezorgen niet in jouw regio; of

2.1.3 een of meer van de door u bestelde goederen werden aangeboden tegen een onjuiste prijs als gevolg van een typefout of een fout in de prijsinformatie die wij van onze leveranciers hebben ontvangen.

2.2 als we uw bestelling weigeren, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen en zullen we het bedrag dat door ons van uw creditcard is afgeschreven zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na uw bestelling, opnieuw op uw rekening storten. we zijn niet verplicht om enige aanvullende compensatie te bieden voor geleden teleurstelling.

3. Prijs

3.1 de te betalen prijzen voor goederen die u bestelt, zijn zoals vermeld op onze website.

3.2 Mogelijk moet u extra betalen voor bezorging en is het voor ons misschien niet mogelijk om op sommige locaties te bezorgen. onze bezorgkosten staan vermeld op onze website.

3.3 alle bestellingen worden verwerkt in USD tegen de prijzen die worden weergegeven op het moment van bestelling. omrekeningen naar andere valuta's worden alleen voor het gemak van de klant weergegeven en zijn bij benadering. deze prijzen kunnen iets veranderen tussen de datum van het plaatsen van de bestelling en de datum van verzending.

4. Recht voor u om uw contract te annuleren

4.1 u kunt uw contract met ons voor de goederen die u bestelt op elk moment annuleren tot het einde van de veertiende werkdag vanaf de dag na de datum waarop u de goederen hebt besteld. u hoeft ons geen reden op te geven voor het annuleren van uw contract en u hoeft ook geen boete te betalen.

4.2 om uw contract te annuleren, moet u ons schriftelijk op de hoogte stellen.

4.3 als u de goederen heeft ontvangen voordat u uw contract annuleert, moet u de goederen op eigen kosten en risico terugsturen naar ons contactadres. als u uw contract herroept maar wij de goederen al hebben verwerkt voor levering, mag u de goederen niet uitpakken wanneer ze door u zijn ontvangen en moet u de goederen zo snel mogelijk naar ons terugsturen op ons contactadres op eigen kosten en risico.

4.4 Artikelen op speciale bestelling, zoals op maat gemaakte kledingstukken die speciaal voor uw merk zijn besteld, vallen niet onder onze gebruikelijke retourperiode van 7 dagen en kunnen alleen worden geretourneerd als ze defect zijn of per vergissing zijn geleverd.

4.5 zodra u ons heeft laten weten dat u uw contract opzegt, wordt elk bedrag dat van uw creditcard is afgeschreven zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na uw bestelling teruggestort op uw rekening.

p>

4.6 Als u de overeenkomst herroept, maar de goederen niet aan ons retourneert in de staat waarin ze zich bij u bevonden of de leveringskosten niet betaalt, hebben wij het recht om de directe kosten van het terughalen van de goederen van ons af te trekken. het bedrag dat aan u wordt teruggestort.

5. Levering van goederen aan u

5.1 we zullen de door u bestelde goederen leveren op het adres dat u ons opgeeft voor levering op het moment dat u uw bestelling plaatst.

5.2 levering vindt plaats zo snel mogelijk nadat uw bestelling is geaccepteerd en in ieder geval binnen 30 dagen na uw bestelling.

5.3 u wordt eigenaar van de goederen die u heeft besteld wanneer deze bij u zijn afgeleverd. zodra goederen aan u zijn geleverd, worden ze op uw eigen risico bewaard en zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of vernietiging ervan.

6. Fraudepreventie

6.1 u stemt ermee in dat we de door u verstrekte persoonlijke informatie mogen gebruiken om passende antifraudecontroles uit te voeren. persoonlijke informatie die u verstrekt, kan worden bekendgemaakt aan een kredietreferentie- of fraudepreventiebureau, dat deze informatie kan bijhouden.

6.2 we valideren naam, adres en andere persoonlijke informatie die door u tijdens het bestelproces is verstrekt, aan de hand van geschikte databases van derden. door deze algemene voorwaarden te accepteren, stemt u ermee in dat dergelijke controles worden uitgevoerd. bij het uitvoeren van deze controles kunnen door u verstrekte persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt aan een geregistreerd kredietreferentiebureau dat deze gegevens kan bijhouden. u kunt er zeker van zijn dat dit alleen wordt gedaan om uw identiteit te bevestigen, dat er geen kredietcontrole wordt uitgevoerd en dat uw kredietwaardigheid onaangetast blijft. alle door u verstrekte informatie wordt veilig en strikt in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming van 1998 behandeld.

7. Mededelingen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze algemene voorwaarden, moeten alle kennisgevingen van u aan ons schriftelijk zijn en worden verzonden naar ons e-mailadres infoexample.com. alle mededelingen van ons aan u zullen van tijd tot tijd op onze website worden weergegeven.

8. Gebeurtenissen buiten onze controle

we zijn niet aansprakelijk jegens u voor het niet leveren van goederen die u hebt besteld of enige vertraging daarbij of voor enige schade of defect aan geleverde goederen die is veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot , stakingen, uitsluitingen en andere industri├źle geschillen, uitval van systemen of netwerktoegang, overstroming, brand, explosie of ongeval.

9. Toepasselijk recht

het contract tussen ons wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht en de Engelse rechtbanken zijn bevoegd om eventuele geschillen tussen ons op te lossen.

10. Gehele overeenkomst

deze algemene voorwaarden vormen, samen met onze huidige websiteprijzen, leveringsgegevens, contactgegevens en privacybeleid, onze volledige overeenkomst met betrekking tot de levering van de goederen aan u door ons en behalve waar u handelt als een consument:

10.1 niets wat namens ons door een verkoper wordt gezegd, mag worden opgevat als een variatie op deze algemene voorwaarden of als een geautoriseerde verklaring over de aard of kwaliteit van goederen die door ons te koop worden aangeboden; en,

10.2 Behalve voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, zijn wij niet aansprakelijk voor het feit dat een dergelijke voorstelling onwaar of misleidend is.

klachtenregeling

Als u reden tot klagen heeft, neem dan contact op met [email protected]. Als de kwestie niet naar uw tevredenheid is opgelost, kunt u schrijven naar het e-mailadres van de klantenservice [email protected] om een formele klacht in te dienen.

1. Contract tussen ons
we moeten betaling ontvangen van de volledige prijs voor de goederen die u bestelt voordat uw bestelling kan worden geaccepteerd. zodra de betaling door ons is ontvangen, zullen we bevestigen dat uw bestelling is geaccepteerd door u een e-mail te sturen op het e-mailadres dat u opgeeft op uw bestelformulier. onze aanvaarding van uw bestelling brengt een juridisch bindend contract tussen ons tot stand.

2. Ons recht om uw bestelling te weigeren
2.1 we behouden ons het recht voor om om welke reden dan ook te weigeren uw bestelling te accepteren, inclusief maar niet beperkt tot en ongeacht of de betaling al dan niet door ons is ontvangen, indien:
2.1.1 we hebben onvoldoende voorraad om de door u bestelde goederen te leveren;
2.1.2 wij bezorgen niet in uw regio; of
2.1.3 een of meer van de door u bestelde goederen werden aangeboden tegen een onjuiste prijs als gevolg van een typefout of een fout in de prijsinformatie die wij van onze leveranciers hebben ontvangen.
2.2 als we uw bestelling weigeren, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen en zullen we het bedrag dat door ons van uw creditcard is afgeschreven zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na uw bestelling, opnieuw op uw rekening storten. we zijn niet verplicht om enige aanvullende compensatie te bieden voor geleden teleurstelling.

3. Prijs
3.1 de te betalen prijzen voor goederen die u bestelt, zijn zoals vermeld op onze website.
3.2 mogelijk moet u extra betalen voor bezorging en is het voor ons misschien niet mogelijk om op sommige locaties te bezorgen. onze bezorgkosten staan vermeld op onze website.
3.3 alle bestellingen worden verwerkt in USD tegen de prijzen die worden weergegeven op het moment van bestelling. omrekeningen naar andere valuta's worden alleen voor het gemak van de klant weergegeven en zijn bij benadering. deze prijzen kunnen iets veranderen tussen de datum van het plaatsen van de bestelling en de datum van verzending.

4. Recht voor u om uw contract te annuleren
4.1 u kunt uw contract met ons voor de goederen die u bestelt op elk moment annuleren tot het einde van de veertiende werkdag vanaf de dag na de datum waarop u de goederen hebt besteld. u hoeft ons geen reden te geven voor het annuleren van uw contract en u hoeft ook geen boete te betalen.
4.2 om uw contract te annuleren, moet u ons schriftelijk op de hoogte stellen.
4.3 als u de goederen heeft ontvangen voordat u uw contract annuleert, moet u de goederen op eigen kosten en risico terugsturen naar ons contactadres. als u uw contract herroept maar wij de goederen al hebben verwerkt voor levering, mag u de goederen niet uitpakken wanneer ze door u zijn ontvangen en moet u de goederen zo snel mogelijk naar ons terugsturen op ons contactadres op eigen kosten en risico.
4.4 Artikelen die speciaal zijn besteld, zoals op maat gemaakte kledingstukken die speciaal voor uw merk zijn besteld, zijn uitgesloten van onze gebruikelijke retourperiode van 7 dagen en kunnen alleen worden geretourneerd als ze defect zijn of per vergissing zijn geleverd.
4.5 zodra u ons heeft laten weten dat u uw contract opzegt, wordt elk bedrag dat van uw creditcard is afgeschreven zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na uw bestelling teruggestort op uw rekening.
4.6 Als u de overeenkomst herroept, maar de goederen niet aan ons terugstuurt in de staat waarin ze zich bevonden toen ze aan u werden afgeleverd of als u de leveringskosten niet betaalt, hebben wij het recht om de directe kosten van het terughalen van de goederen in mindering te brengen op de bedrag opnieuw aan u worden gecrediteerd.

5. Levering van goederen aan u
5.1 we zullen de door u bestelde goederen leveren op het adres dat u ons opgeeft voor levering op het moment dat u uw bestelling plaatst.
5.2 levering vindt plaats zo snel mogelijk nadat uw bestelling is geaccepteerd en in ieder geval binnen 30 dagen na uw bestelling.
5.3 u wordt de eigenaar van de door u bestelde goederen wanneer deze bij u zijn afgeleverd. zodra goederen aan u zijn geleverd, worden ze op uw eigen risico bewaard en zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of vernietiging ervan.

6. Fraudepreventie
6.1 u stemt ermee in dat wij de door u verstrekte persoonlijke informatie mogen gebruiken om passende antifraudecontroles uit te voeren. persoonlijke informatie die u verstrekt, kan worden bekendgemaakt aan een bureau voor kredietreferentie of fraudepreventie, dat deze informatie kan bijhouden.
6.2 we zullen naam, adres en andere persoonlijke informatie die door u tijdens het bestelproces zijn verstrekt, valideren tegen geschikte databases van derden. door deze algemene voorwaarden te accepteren, stemt u ermee in dat dergelijke controles worden uitgevoerd. bij het uitvoeren van deze controles kunnen door u verstrekte persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt aan een geregistreerd kredietreferentiebureau dat deze gegevens kan bijhouden. u kunt er zeker van zijn dat dit alleen wordt gedaan om uw identiteit te bevestigen, dat er geen kredietcontrole wordt uitgevoerd en dat uw kredietwaardigheid onaangetast blijft. alle door u verstrekte informatie wordt veilig en strikt in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming van 1998 behandeld.

7. Opmerkingen
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze algemene voorwaarden, moeten alle kennisgevingen van u aan ons schriftelijk zijn en worden verzonden naar ons e-mailadresinfoexample.com. alle mededelingen van ons aan u zullen van tijd tot tijd op onze website worden weergegeven.

8. Gebeurtenissen buiten onze controle
wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor het niet leveren van goederen die u hebt besteld of enige vertraging daarbij of voor enige schade of defect aan geleverde goederen die is veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen en andere arbeidsconflicten, uitval van systemen of netwerktoegang, overstroming, brand, explosie of ongeval.

9. Toepasselijk recht
het contract tussen ons wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht en de Engelse rechtbanken zijn bevoegd om eventuele geschillen tussen ons op te lossen.

10. Volledige overeenkomst
deze algemene voorwaarden vormen, samen met onze huidige websiteprijzen, leveringsdetails, contactgegevens en privacybeleid, onze volledige overeenkomst met betrekking tot de levering van de goederen aan u door ons en behalve waar u handelt als een consument:
10.1 niets wat namens ons door een verkoper wordt gezegd, mag worden opgevat als een variatie op deze algemene voorwaarden of als een geautoriseerde verklaring over de aard of kwaliteit van goederen die door ons te koop worden aangeboden; en,
10.2 Behalve voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, zijn wij niet aansprakelijk voor het feit dat een dergelijke voorstelling onwaar of misleidend is.

klachtenregeling
mocht u enige reden tot reclamatie hebben, neem dan contact op met[email protected]indien de kwestie niet naar uw tevredenheid kan worden opgelost, kunt u schrijf naar het e-mailadres van de klantenservice [email protected] om een formele klacht in te dienen.